Pennworms

Hungriest worms from Roi Et - Thailand!

Worm Farm

 

มูลไส้เดือนคืออะไร

มูลไส้เดือนได้จากการกระบวนการกินอาหารของไส้เดือนไส้เดือนจะย่อยอินทรีย์สารและบดปล่อยลงไปในเลนละเอียด เช่น สสาร ที่มีรูปลักษณ์และเนื้อละเอียดเหมือนกาแฟบดที่ใช้แล้ว มีความพรุนสูง อากาศเข้าออกได้ มีการระบายน้ำได้ดีและมีประสิทธิภาพในการอุ้มน้ำ ซึ่งนี่คือ มูลไส้เดือน

ไส้เดือนทุกตัวจะเป็นเช่นนี้ แต่ไส้เดือนกินช้ามาก ดังนั้นเราจึงใช้ไส้เดือนที่หิวโหยที่จะให้มูลไส้เดือนปริมาณที่มากกว่ามาก

 

ประโยชน์ของมูลไส้เดือน

 

มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้นไม้ของท่านต้องการ เมื่อผสมมูลไส้เดือนในปริมาณเล็กน้อยกับวัสดุที่จะใช้ปลูก ได้แก่ ดินผสมหรือดินในอัตราส่วน มูลไส้เดือน 1 ส่วนต่อวัสดุที่จะใช้ปลูก 4 ส่วน ก็จะได้มูลไส้เดือนที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งใช้ได้ทันทีและเก็บไว้ได้นาน

 

มูลไส้เดือนมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประโยชน์จำนวนมหาศาล ซึ่งเมื่อใช้กับดินหรือดินผสม จะสร้างโอเอซิสที่เหมาะสำหรับการทำงานของแบคทีเรีย งานนี้รับผิดชอบสำหรับการย่อยสลายสารชีวภาพ แปรรูปเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ตัวควบคุมการเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์

 

ทุกสิ่งตั้งแต่เมล็ดสู่ต้นไม้ที่เติบโตเต็มที่จำเป็นต้องมีตัวควบคุมการเจริญเติบโตและฮอร์โมนที่มีอยู่ในต้นไม้ทุกต้นที่ปลูก ในกระบวนการย่อยอาหารชีวภาพ แบคทีเรียในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนจะผลิตตัวควบคุมการเติบโตของพืชและฮอร์โมนเพิ่มเติมที่รับผิดชอบสำหรับการเร่งเซลล์พืชให้ขยายและแบ่งตัว ซึ่งมีถึง 10,000 เท่าในมูลไส้เดือนมากกว่าในดินผสมทั่วไป

 

มูลไส้เดือนโดยธรรมชาติแล้วมีความสมบูรณ์ที่ลงตัวระหว่างสารชีวภาพและช่องว่างอากาศ ซึ่งเป็นความสมดุลที่เหมาะที่จะให้รากพืชเปราะบางชอนไชลงไปได้อย่างง่ายดายเพื่อหาสารอาหารและน้ำ ยิ่งรากมีมากเท่าไหร่ พืชก็จะสามารถรวบรวมอาหารและน้ำได้มากขึ้นเท่านั้นและก็จะสุขภาพดีขึ้นด้วย