Pennworms

Hungriest worms from Roi Et - Thailand!

วิธีใช้มูลไส้เดือน:

 

มูลไส้เดือนเหมาะสำหรับใช้กับพืชในบ้าน สวน ระเบียงและเรือนกระจก มูลไส้เดือนสามารถใช้เป็นการปรับปรุงสภาพดินก่อนปลูกได้เพื่อช่วยให้แตกหน่อและสร้างลำต้นได้เร็วขึ้น มูลไส้เดือนยังช่วยให้ดอกมีขนาดใหญ่ขึ้น กลิ่นหอมขึ้นและสีสันสวยงามขึ้นและเพิ่มปริมาณผล ผักและผักใบเขียวได้มากถึงร้อยละ 40

 

เราแนะนำว่าสำหรับการปลูกในกระถางหรือการปลูกลงดิน ให้ใช้ดินหรือดินผสม 4 ส่วนต่อมูลไส้เดือน 1 ส่วนจะเป็นการดีที่สุด

 

For Top Dressing

สำหรับการโรยด้านบน – ให้โปรย 1 กก.ต่อตารางเมตรและขุดเป็นรูเล็ก ๆ หรือให้น้ำไหลเข้าไป สำหรับดินเลวหรือดินที่ไม่สมบูรณ์ อาจต้องปรับอัตราในการโปรยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 
Seed Germination

สำหรับการแตกหน่อของเมล็ด - สำหรับการแตกหน่อของเมล็ด การผสมมูลไส้เดือนกับวัสดุที่ใช้ปลูก เช่น หินเลนหรือผสมกันหลาย ๆ ชนิดจะเร่งการแตกหน่อของเมล็ด สำหรับสวนครัว การแตกหน่อที่เร็วขึ้นจะให้พืชผักเติบโตเร็วขึ้นและทำให้ใช้ดินเดิมได้อีกหลายครั้งด้วย

 
Pots, tubs & hanging baskets

สำหรับกระถาง ถังและกระเช้าแขวน - ให้ผสมมูลไส้เดือนกับดินหรือดินผสมทีเตรียมไว้สำหรับการเพาะปลูก โดยปกติแล้วการใช้มูลไส้เดือนครั้งเดียวถือว่าเพียงพอสำหรับทั้งฤดูกาลเพาะปลูกทั้ง (โดยให้การเพิ่มมูลไส้เดือน 20%-25%) สำหรับการปลูกในบ้าน เพียงโรยด้านบนก็เพียงพอแล้วสำหรับการเติบโตของต้นไม้ในบ้านตลอดฤดูใบไม้ผลิ มูลไส้เดือนยังสามารถใช้เพื่อสร้างความสดชื่นกับพืช “ที่เหนื่อยล้า” ให้กลับมาอีกครั้ง เพียงเติมมูลไส้เดือนเต็มกำมือไปที่ด้านบนของกระถางต้นไม้และคลุกเคล้าให้ลงไปอยู่ใต้ผิวดิน รดน้ำเพื่อให้มูลไส้เดือนทำงาน

 
Lawn Care

สำหรับสนามหญ้า - การใช้มูลไส้เดือนกับดินก่อนคลุมด้วยหญ้าหรือหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าจะกระตุ้นการแตกหน่อและกระตุ้นพัฒนาการของรากอย่างรวดเร็ว มูลไส้เดือนที่อุดมไปด้วยอินทรีย์สารและการทำงานของจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความเร็วของการสร้างลำต้น การใช้มูลไส้เดือนกับดินก่อนคลุมด้วยหญ้าหรือหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้าจะช่วยการสร้างลำต้นที่รวดเร็วขึ้นและกระตุ้นพัฒนาการของรากที่รวดเร็ว สำหรับสนามหญ้าตกแต่งหรือที่ต้องการมีไม้ดอก ให้โปรยมูลไส้เดือน 1 กก.ต่อตารางเมตร แล้วรดน้ำ